NGC 7635 Bubble nebula

obrazek

  
  
  
  
Object:   NGC 7635 Bubble nebula
Date: 06.07.2010
Time: 21:53 UTC
Telescope: FSQ106 N
Mount: EM-200
Guide: 45ED Borg
Filters: Ha, CS 4,5nm
CCD camera: STL-11000
Binned: 1x1
Exposure: Sum of 70min
Author: Zdenek Bardon, Czech Repulic, EU
Place: Hnacov
Comment:


Zpět na seznam článků

© Zdeněk Bardon . . . vytvořil Martin Skála . . . 2010